دراین رستوران، تیمی از مجرب¬¬ترین آشپزهای ایران، انواع غذاهای ایرانی وخارجی جهت صرف صبحانه، نهار و شام را به شما ارائه می نمایند
ساعات پذیرائی:24 ساعته

ظرفیتنفر
چیدمان عروسی به صورت رستورانی در کل سالننفر
ظرفیت هر یک از بالهای رستوران با چیدمان کلاسی نفر
ظرفیت هر یک از بالهای رستوران با چیدمان سینمایینفر

سایر  رستوران ها

رستوران تابستانی
چایخانه خیام
چایخانه سنتی ایرانیان
>