شب های گرم تابستان را در فضای سرسبز،خنک ودل¬انگیز این رستوران، با صرف غذا های فرنگی و گلچینی از بهترین غذاهای ایرانی، لذت بخش وخاطره ساز نمائید.
ساعات پذیرائی:19/30 الی 22/30 

ظرفیتنفر
چیدمان عروسی به صورت رستورانی در کل سالننفر
ظرفیت هر یک از بالهای رستوران با چیدمان کلاسی نفر
ظرفیت هر یک از بالهای رستوران با چیدمان سینمایینفر

سایر  رستوران ها

رستوران راه ابریشم
چایخانه خیام
چایخانه سنتی ایرانیان
>