هتل هما احمد آباد مشهد میزبان جلسه بررسی عملکرد هتلهای تابعه گروه هتلهای هما

هتل هما احمد آباد مشهد میزبان جلسه بررسی عملکرد هتلهای تابعه گروه هتلهای هما

news Image

هتل هما احمد آباد مشهد میزبان جلسه بررسی عملکرد هتلهای تابعه گروه هتلهای هما  

1396/10/25

جلسه بررسی عملکرد هتلهای تابعه گروه هتل های هما با حضور مدیرعامل گروه برگزار شد. در این جلسه که مدیران کل بازاریابی و فروش، مالی و حسابرسی داخلی به همراه مدیران کل و مالی هتلهای تابعه حضور داشتند ، عملکرد هتلهای گروه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این جلسه عملکرد هتلهای تابعه در مقایسه با بودجه مصوب و دوره مشابه در سال قبل ( نه ماه منتهی به 1396/09/30 )، بررسی شد.

همچنین مدیران کل و مدیران مالی هتلهای هما گزارش عملکرد دوره ای خود به همراه دلایل توجیهی انحراف احتمالی از بودجه مصوب را ارائه کردند.

>