فاز اول فرآیند اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان گروه هتل های هما با استقرار کارگروه در هتل هما بندرعباس ادامه یافت

فاز اول فرآیند اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان گروه هتل های هما با استقرار کارگروه در هتل هما بندرعباس ادامه یافت

news Image

فاز اول فرآیند اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان گروه هتل های هما با استقرار کارگروه در هتل هما بندرعباس ادامه یافت

1396/10/27

اداره کل امور اداری و رفاه گروه هتلهای هما در راستای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان گروه در جهت افزایش انگیزه و رضایتمندی کارکنان، طی چندماه گذشته اقدامات اساسی بسیاری به منظور اجرایی شدن این طرح بعمل آورده است.

کارگروه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل پس از حضور در هتلهای مشهد، هم اینک در هتل هما بندرعباس مستقر شده و در نظر است تا با استقرار در هتل هما شیراز و پس از آن هتل هما تهران، فاز اول طرح را طی دوهفته آینده به پایان رساند.

اجرای این طرح ضمن شایسته سالاری، با افزایش انگیزه و رضایتمندی مضاعف در کارکنان گروه، ارتقاء کیفیت ارائه خدمات و افزایش رضایتمندی میهمانان گروه هتلهای هما را در پی خواهد داشت.

>