انتصابات جدید در گروه هتلهای هما

انتصابات جدید در گروه هتلهای هما

news Image

انتصابات جدید در گروه هتلهای هما

1396/12/06

مدیرعامل گروه هتل های هما طی احکامی امیرخلیل سنجانی را به سمت "مدیرکل اقتصادی، برنامه ریزی و توسعه خدمات" و فرانک حیدری را به سمت "مدیر حوزه مدیریت عامل گروه" منصوب کرد.

اصغر خیامیان در این احکام ابراز امیدواری کرد مدیران جدید با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمام امکانات و ظرفیت های موجود در انجام وظایف محوله اهتمام ورزیده و در پیشبرد اهداف عالیه گروه موفق و موید باشند.

>