هتل هما شیراز میزبان نشست هم اندیشی روابط عمومی و بازاریابی گروه هتل های هما

هتل هما شیراز میزبان نشست هم اندیشی روابط عمومی و بازاریابی گروه هتل های هما

news Image

هتل هما شیراز میزبان نشست هم اندیشی روابط عمومی و بازاریابی گروه هتل های هما

1397/02/18

 اولین نشست هم اندیشی روابط عمومی و بازاریابی گروه هتل های هما در سال 1397  به میزبانی هتل هما شیراز برگزار شد. این نشست با هدف افزایش هم افزایی میان هتل های تابعه و تبیین سیاست های تبلیغاتی گروه هتل های هما در سال جاری با حضور خیامیان مدیر عامل گروه هتل های هما، حبیبی کرمانی مدیرکل بازاریابی و فروش و مدیران کل و کارشناسان روابط عمومی و بازاریابی هتل های تابعه برگزار شد. 

>