همایش تخصصی مدیران حقوقی شرکت شهرک های صنعتی کشور

همایش تخصصی مدیران حقوقی شرکت شهرک های صنعتی کشور

news Image

 هتل هما شیراز میزبان " همایش تخصصی مدیران حقوقی شرکت شهرک های صنعتی سراسر کشور"

1397/02/19

همایش تخصصی مدیران حقوقی شرکت شهرک های صنعتی سراسر کشور با حضور نجفی معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در سالن آینه هتل هما شیراز برگزار شد. 

>