روابط عمومی گروه هتلهای هما بعنوان برترین روابط عمومی حوزه گردشگری کشور انتخاب شد

روابط عمومی گروه هتلهای هما بعنوان برترین روابط عمومی حوزه گردشگری کشور انتخاب شد

news Image

روابط عمومی گروه هتلهای هما بعنوان برترین روابط عمومی حوزه گردشگری کشور انتخاب شد

1397/02/29

نخستین جشنواره ملی آرمان برتر( جایزه روابط عمومی) با حضور 50 روابط عمومی برتر کشور در بخش ها و حوزه های مختلف برگزار شد.

همزمان با روز روابط عمومی و ارتباطات، نخستین جشنواره "جایزه ملی روابط عمومی" تحت عنوان "جشنواره آرمان برتر" در سالن همایشهای رضوان صدا و سیما برگزار شد که طی آن از روابط عمومی های برتر بخشهای مختلف کشور در حوزه های مختلف تجلیل بعمل آمد.

در بخش گردشگری این جشنواره ملی، پس از بررسی های داوران، روابط عمومی گروه هتلهای هما بعنوان برترین روابط عمومی این حوزه برگزیده شد و از مجید حبیبی کرمانی، مدیر روابط عمومی گروه هتلهای هما بعنوان چهره ماندگار روابط عمومی حوزه گردشگری تجلیل بعمل آمد.
آرمان برتر در نظر دارد همه ساله و با نظرخواهی از کارشناسان و دست اندرکاران تمامی حوزه ها، برترین های روابط عمومی را انتخاب و مورد تجلیل قرار دهد.

>