هتل هما احمدآباد میزبان نشست روسای آموزش شرکت های فرعی و مراکز آموزشی صنعت نفت

هتل هما احمدآباد میزبان نشست روسای آموزش شرکت های فرعی و مراکز آموزشی صنعت نفت

news Image

هتل هما احمدآباد میزبان نشست روسای آموزش شرکت های فرعی و مراکز آموزشی صنعت نفت

1397/04/31

بیست و پنجمین نشست روسای آموزش شرکت های فرعی و مراکز آموزشی صنعت نفت به میزبانی هتل هما احمدآباد مشهد باحضور فخرایی، معاون مدیر در آموزش و بهبود منابع انسانی، ستوده، رئیس آموزش مرکزی شرکت ملی نفت ایران، سلطانی جانشین مدیرعامل و مدیر فنی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق و وحدتی مدیر منابع انسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق روز های چهارشنبه و پنچشنبه، بیست و هفتم و بیست و هشتم   تیرماه برگزار شد.

در این نشست در خصوص مباحث مختلف آموزش از جمله پروژه ها، مسائل مطرح و چالش های موجود در حوزه آموزش شرکت های فرعی و تابعه و نیز مراکز آموزشی صنعت نفت  بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصمیمات مقتضی مصوب شد.

>